Key metrics compared to similar accounts

Average Views Per Video
705%
Subscribers Growth Per Day
807%
Views Growth Per Day
884%

Mobile MOBA Việt Videos

Những trang phục Siêu phẩm Bậc SS sắp ra mắt Liên quân mobile

6 days ago
413.8k 11.0k 190 2.9k

Growth

Changes day by day

Date Views Likes Dislikes Comments
2018-08-13 03:06 3 days ago +16,591 413,791 +195 11,006 +7 190 +46 2,944
2018-08-12 +41,720 397,200 +530 10,811 +18 183 +45 2,898
2018-08-11 +250,793 355,480 +4,278 10,281 +104 165 +831 2,853
2018-08-10 03:06 +104,687 104,687 +6,003 6,003 +61 61 +2,022 2,022
2018-08-09 17:12 0 0 0 0 0 0 0 0

Similar accounts

Videos
3.8k

+2

Views
1.9b

+1.7m

+3.6m avg
Subscribers
2.5m

+4.7k

+7.5k avg
Last video: 3 days ago
Videos
222

0

Views
652.9m

+538.1k

+898.0k avg
Subscribers
2.8m

+2.5k

+4.1k avg
Last video: a day ago
Videos
919

-5

Views
805.1m

+2.5m

+1.6m avg
Subscribers
2.4m

+8.3k

+7.9k avg
Videos
515

+1

Views
963.5m

+2.5m

+3.8m avg
Subscribers
2.5m

+5.4k

+9.8k avg